Ki no yê

Chinbo, Inc. çé in lorganizasyon 501(c)(3) nonprofi sharitab. Nô ladrès plas latwal çé: https://www.chinbo.org

Komentè

Kan vizitè-yé kité komentè enho plas-la no ramasé donnê ki parèt dan fòrm komentè, é ladrès IP a vizitè é agent string dan lèktœr a vizitè pou édé rékonné spam.

Çé posib y’a fourni in fil anonimm fé avèk vô ladrès lamalèk (yé pèl ça in hash osit) a sèrvis Gravater si v’apé sèrvi li. Privacy Policy a sèrvis Gravatar çé trouvé isit: https://automattic.com/privacy/. Apré vô komentè vini aksépté,vô pòrtré profil çé wayab dan piblik dan vô komentè.

Médja

Si vou mèt pòrtré a plas latwal-la, vou dwa évité mèt pòrtré avèk donnê lokasyon téré (EXIF GPS). Vizitè-yé ka télésharjé é wa nimpòt ki lokasyon trouvé dan pòrtré-yé en plas latwal-la.

Cookies

Si vou kité in komentè sir nô plas latwal vou kapab shwazi sové vô nom, ladrès lamalèk é plas latwal dan cookies. Yé lá pou vô lavantaj afin vou pa gin pou rempli vô détay enkò kan vou kité in nòt komentè. Cookie-çilayé va diré pou in lanné.

Si vou vizité nô lapaj login (si janmé kréyé), no va fé in cookie limité pou détærminé si vô lèktœr aksépté cookies. Cookie-çila pa gin donnê pèsonnèl é li oté kan to frémé vô lèktœr.

Kan vou konnèkté, no va fé plizyè cookie pou sové vô linfo konnèksyon é vô shwa tay lékran. Cookie konnèksyon-yé diré pou dé jou, é cookie lopsyon lékran-yé diré pou in lanné. Si vou shwazi “Raplé mò”, vô konnèksyon va diré pou dé smènn. Si vou dékonnèkté, cookie konnèksyon-layé sa oté.

Si vou édité o pibliyé in lartik, in nòt cookie sa sové dan vô lèktœr. Cookie-çila pa inkli okin donnê pèsonnèl é ça indiké tou simplemen ID pos-la a lartik vou sòr édité. Ça va krévé apré 1 jou.

Kontni téré ki sòr dòt plas latwal

Çé posib lartik-layé trouvé enho plas latwal-çila gin kontni téré (èg: vidjo, pòrtré, lartik, etc.). Kontni téré ki sòr dòt plas latwal marsh paréy konm si vizitè-la té vizité lòt plas latwal.

Çé posib plas latwal-çilayé va ramasé donnê apré vou, sèrvi cookies, téré lashas par tròziyinm-parti, é swivi ça vou fé avèk kontni téré, ki inkli shasé ça vou fé avèk kontni si vou gin in kont é vou konnèkté a plas latwal-çala.

Avèk ki no pattajé vô donnê

Si vou mandé pou fé in nouvo moklé, vô ladrès IP va parèt dan lamalèk vou va résévwa apré ça.

Kombyin lontem nouzòt chinbo vô donnê

Si vou kité in komentè, komentè-la no va chinbo sô métadonnê pou in tem pa défini. Nouzòt fé ça afòs no ka rékonné é aksépté nimpòt ki komentè ki swivi otomatik olyé chinbo yé dan in moderation queue.

Pou vizitè ki réjistré enho nô plas latwal (si zon), no chinbo linformasyon pèsonnèl-la yé fourni dan yê profil. Tou vizitè kapab wa, édité, o oté yê linformasyon pèsonnèl nimpòt ki tem y’olé (sof yé pa kapab shanjé yê nom). Ladministratè plas latwal kapab wa é édité linformasyon-çala osit.

Si vou ashté kishòj dan nô boutik, no va chinbo ashèt-la é sô métadonnê pou in tem pa défini.

Ki drwa vou gin en vô donnê

Si vou gin in kont sir plas latwal-çila, o té kité komentè, vou kapab mandé pou in fishyé èksporté plènn vô donnê nô chinbo apré vou. Ça inkli nimpòt ki donnê vou té fourni nou. Vou kapab mandé nou pou oté nimpòt donnê pèsonnèl no chinbo apré vou. Ça pa inkli donnê-la no blijé chinbo pou lobjéktiv administrasyon, légal, o sékirité.

Ayou vô donnê kouri

Çé posib in sèrvis otomatik pou spam va chéké komentè-yé vizitè kité.

KV