Nouzòt krò

Nouzòt krò in langaj çé fondasyon pou kiltir-la. Ékan in langaj tombé endòrmi, kiltir-la ki asosyé avèk, li vini vilnérab a lasimilasyon, malkompréensyon é malreprézentasyon. En plis, langaj-la çé in gro sous pou mañær n’ap gaddé moun-la. Parlé, lir épi ékri dan kouri-vini, ça donn nouzòt in konnèksyon profon a nô kiltir é lidentité. No krò çé jolimen importan gin résous pou moun k’ap aprenn pou réklamé in langaj léritaj en danjé.

Nô Konséy

Shantal Frazier

Trézoriyè

Dè Christophe Landry

Sèkrètær

Asistan Dirèktœr programm

Michael Gisclair

Mèt-latwal

Amber Leigh Moore

Rélasyon piblik

Clif St. Laurent

Vis-Préziden

Dirèktœr programm

Jonathan Mayers

Préziden

Dè Angélique Bergeron

Tammy Ozier

Jason LeDeaux

Shawanda Marie

Brandon Joseph

Dè Sheriden Booker

Candice Perkins Montgomery

Kalindah Marie Laveaux

Shannon Boutté

Ansyin memb konséy

Adrien Guillory-Chatman

Chanel Jones

Chinbo, Inc.

Nouzòt Misyon

Chinbo, Inc. dédiyé a réklamasyon a kouri-vini-la, langaj en danjé a Lalwizyàn.

Pou akompli nô misyon, no:

Fourni résòs lédjikasyon é pou aprenn a kominité Lalwizyàn é sô djaspora.

Nouzòt Vizyon

Pou tenn kouri-vini parlé enkò pli dan kominité Kréyol Lalwizyàn otour latær.

Valœr

Réyiñon: Nou aprésiyé kolaborasyon ent famiy é kominité dan réjyon Kot Gòlf-la ou téritwar istorik Lalwizyàn é djaspora Kréyol Lalwizyàn-la.

Rékonnèksyon: Nou aprésiyé kouri-vini – in langaj ki té dévlopé dan Lalwizyàn – é mañè li impakté kiltir Kréyol Lalwizyàn-la. N’olé donné moun loportinité kontinnwé viv nouzòt tradisyon dan kouri-vini.

Aprenn enkò: Nou aprésiyé moun k’olé aprenn enkò dê langaj léritaj atravè kominoté-la épi konnésans akadémik-la.

Rédonné lavi: Nou aprésiyé linvèstismen dan résous tradisyonnèl é dan tèknoloji ki rédonn lavi a lédjikasyon kouri-vini.

Réklamasyon: Nou aprésiyé tou nouzòt listwa é nou krò moun Kréyol Lalwizyàn é réjyon Kot Gòlf-la dwa rakonté yéchènn listwa, olyé listwa ki pa komplèt, linformasyon kròsh, komodifikasyon, mové lintensyon, é préjijé.

Fé avèk souchin a

|

Made with the support of

Language Revitalization Accelerator Cohort 2022
KV